Ris og ros mottas med den største takknemlighet!

Nettstedet er også tiltenkt å fungere som en «ressursbank» når det gjelder skjemaer og andre HMS-behov bedriften måtte ha. For at dette etter hvert skal bli så optimalt som mulig, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra dere som kunder. Ris og ros mottas derfor med den største takknemlighet!

Finn skjema

I Portalen vil du finne ulike skjemaer og andre ressurser du kan få behov for i HMS-arbeidet. Disse kan, når ferdig utfylt, lastes opp i portalen.

Vi tar sikte på at den digitale bistanden vi leverer, etter hvert blir så avansert at bedriften kan utføre stadig mer krevende oppgaver selv ved å følge dette opplegget.

Tilgang til din historikk

Etter hvert som ulike dokumenter blir utarbeidet fremover, vil du få tilgang til disse i Portalen. Dette kan være ulike rapporter og andre dokumenter knyttet til HMS-aktiviteten på arbeidsplassen din.

Dersom bedriften også laster opp egen dokumentasjon, f.eks. rapporter etter interne vernerunder, vil Portalen til slutt kunne inneholde hele bedriftens internkontroll.

Brukt på rette måten, vil derfor Portalen kunne gi bedriften en verdifull oversikt.

Gjennomfør og last opp rapporter

Utfylte skjemaer, f.eks. vernerundesjekklister o.l., kan enkelt lastes opp i Portalen. Det er også mulig å laste opp bilder man f.eks. har tatt med mobilen.